Ooglidcorrectie

Ooglidcorrectie boven

Met ooglidcorrecties aan de bovenzijde zien mensen er vaak vrolijker en jonger uit en het kijken wordt vaak gemakkelijk. Het is een niet al te ingrijpende behandeling die echt veel plezier kan opleveren.

Het doel van de ooglidcorrecties is het wegnemen van de overhangende huid die een belemmering kan geven bij het zien. De operatie kan meestal onder locale verdoving plaatsvinden en duurt ongeveer 45 minuten.

De plastisch chirurg verwijdert de overtollige huid met spierweefsel en eventueel vet. Het litteken zit in de natuurlijke bovenooglidplooi en is na verloop van tijd nauwelijks meer te zien. Er wordt uiteraard gestreefd naar symmetrie.
Na de operatie zijn de ogen gezwollen en wat verkleurd. De eerste dagen mag u geen werkzaamheden verrichten die drukverhogend werken (zoals bukken en tillen), anders kan de zwelling toenemen. Binnen een week worden de hechtingen verwijderd.

Ooglidcorrectie onder

Met correcties aan de onderste oogleden zien mensen er een stuk minder vermoeid uit en daardoor vaak ook fitter en vrolijker. Een ingreep aan de onderste oogleden verschilt sterk van die van de bovenleden.

Het doel van deze ingreep is het corrigeren van de wallen onder de ogen. In overleg met de chirurg beslist u of de ingreep onder locale of algehele verdoving zal plaatsvinden. In het laatste is het een dagbehandeling. De ingreep duurt ongeveer een uur en u verblijft daarna nog enkele uren in onze kliniek.

Tijdens de ingreep wordt de overtollige huid en vetweefsel verwijderd. Vanzelfsprekend wordt bij deze ingreep naar symmetrie gestreefd. Het litteken zit net onder de wimpers en is na verloop van tijd nauwelijks zichtbaar.
Na de operatie zijn de ogen gezwollen en wat verkleurd. De eerste dagen mag u geen werkzaamheden verrichten die drukverhogend werken (zoals tillen en bukken), anders kan de zwelling toenemen. Binnen een week worden de hechtingen verwijderd.